همایش علمی – دانشجویی فناوری اطلاعات، اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

همایش علمی – دانشجویی فناوری اطلاعات

همایش علمی – دانشجویی فناوری اطلاعات در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط دانشگاه کردستان ،دانشگاه كردستان در شهر سنندج برگزار گردید.