همایش طب سنتی ایرانی و یک دهه فعالیت آکادمیک: نقد گذشته، افق آینده، بهمن ماه ۱۳۹۷

همایش طب سنتی ایرانی و یک دهه فعالیت آکادمیک: نقد گذشته، افق آینده

Iranian Conference on Medicine and Decades of Academic Activity: The Past Criticism, The Future Horizon

پوستر همایش طب سنتی ایرانی و یک دهه فعالیت آکادمیک: نقد گذشته، افق آینده

همایش طب سنتی ایرانی و یک دهه فعالیت آکادمیک: نقد گذشته، افق آینده در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد،دانشكده علوم پزشكي مشهد،دانشكده طب ايراني و مكملوزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي دفتر طب ايراني در شهر داورزن برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش طب سنتی ایرانی و یک دهه فعالیت آکادمیک: نقد گذشته، افق آینده مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش طب سنتی ایرانی و یک دهه فعالیت آکادمیک: نقد گذشته، افق آینده