اولین همایش ملی ترانزیت و حمل و نقل بین المللی در مسیر توسعه اقتصادی، آذر ماه ۱۳۹۸

اولین همایش ملی ترانزیت و حمل و نقل بین المللی در مسیر توسعه اقتصادی

First National Conference on International Transit and Transport on the Economic Development Pathway

پوستر اولین همایش ملی ترانزیت و حمل و نقل بین المللی در مسیر توسعه اقتصادی

اولین همایش ملی ترانزیت و حمل و نقل بین المللی در مسیر توسعه اقتصادی در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۸ توسط ،انجمن صنفي شركت هاي حمل و نقل بين المللي خراسان رضوي با مشاركت اتاق بازرگاني ،صنايع و معادن و كشاورزي خراسان رضوي در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی ترانزیت و حمل و نقل بین المللی در مسیر توسعه اقتصادی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی ترانزیت و حمل و نقل بین المللی در مسیر توسعه اقتصادی