اولین همایش ملی ایده پردازی،مباحث و یافته های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تیر ماه ۱۴۰۱

اولین همایش ملی ایده پردازی،مباحث و یافته های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

The First National Conference on Ideation, Topics and New Findings in Management, Economics and Accounting

پوستر اولین همایش ملی ایده پردازی،مباحث و یافته های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

اولین همایش ملی ایده پردازی،مباحث و یافته های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، در شهر قدس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی ایده پردازی،مباحث و یافته های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی ایده پردازی،مباحث و یافته های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری