اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران، تیر ماه 97

اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران

1st International Iranian Tissue Engineering and Regenerative Medicine Congress (ITERM2018)

پوستر اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران

اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۷ توسط انجمن علمی مهندسی بافت و بازسازی ایران و انجمن علمی پریودنتولوژی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران مراجعه فرمایید.


 این کنگره تحقیقات پیشرو در مهندسی بافت و پزشکی بازساختی را مطرح می کند و نیز موقعیت گسترش شبکه مان را در میان جامعه علمی شرکت کننده برای همکاری بهتر و موثرتر در آینده عرضه می­کند. این برنامه علمی شامل سر فصل هایی از پیشرفت های عمده ی سال های اخیرا رائه شده در ایجاد روش های جدید بازسازی اندام های آسیب دیده است.

محورهای کنگره:

 

 • Tissue Engineering and Regenerative Medicine in: - Nervous System
 • - Ophthalmology
 • - Cardiovascular System
 • - Bone and Cartilage
 • - Oral and Dental
 • - Skin
 • - Ear, Nose and Throat (ENT)
 • - Respiratory System
 • - Digestive System - Endocrinology
 • - Reproductive and Urinary System
 • - Cell and Gene therapy
 • - Biomaterials and Scaffolding
 • - Nanotechnology and Drug Delivery
 • - Micro-fluidic System and Bioreactor
 • -Others

تخفیف ویژه ثبت نام برای دانشجویان:50%

تخفیف ثبت نام گروهی: 20%

دانشجویانی که به صورت گروهی ثبت نام کنند از هر دو تخفیف فوق بهره مند خواهند شد.

عناوین کارگاههای کنگره:

 • آسلولار کردن بافت
 • مدل سازی در حیوانات ازمایشگاهی (ارتوپدی)
 • مدل سازی در حیوانات ازمایشگاهی (قلب)
 • زیست سازگاری
 • بیوپرینتر و بیوراکتور
 • استخراج سلولهای بنیادی دندان و کاربرد در بازسازی استخوان
 • جداسازی و تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی
 • میکروفلوئیدیک سیستم
 • کشت دوبعدی-سه بعدی
 • اصول GMP-GLP
 • Real time PCR و طراحی پرایمر
 • سنتز داربست

 مقالات پذیرش شده در اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران