همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال، بهمن ماه ۱۳۸۰

همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال

Conference of IT Role in Engagement

همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۸۰ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال