اولین همایش ملی فناوری اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

اولین همایش ملی فناوری اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم

پوستر اولین همایش ملی فناوری اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم

اولین همایش ملی فناوری اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی فناوری اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی فناوری اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم