نخستین کنفرانس ملی پیشرفت ها و فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، آبان ماه ۱۳۹۶

نخستین کنفرانس ملی پیشرفت ها و فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات

پوستر نخستین کنفرانس ملی پیشرفت ها و فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات

نخستین کنفرانس ملی پیشرفت ها و فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۶ توسط دانشگاه فرهنگیان،دانشگاه فرهنگيان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی پیشرفت ها و فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی پیشرفت ها و فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات