همایش جامع بین المللی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و مهندسی برق، اسفند ماه ۱۳۹۶

همایش جامع بین المللی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و مهندسی برق

پوستر همایش جامع بین المللی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و مهندسی برق

همایش جامع بین المللی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و مهندسی برق در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،مركز همايش هاي كوشا گستر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش جامع بین المللی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و مهندسی برق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش جامع بین المللی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و مهندسی برق