سومین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات

سومین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات

پوستر سومین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات

سومین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۳ توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

-تبیین مفاهیم و اصول ممیزی فناوری اطلاعات
-معرفی چارچوب‌ها، به‌روش‌ها و استانداردها
-ضرورت استفاده از استانداردها و چارچوب‌ها در سازمان‌های بزرگ
-ارایه الگوهای بین‌المللی و تجارب سایر کشورها
-تبیین شرایط مشاوره و توصیف فضای مشاوره کشور
-ارایه متدولوژی و روش‌های کاربردی استقرار ممیزی فناوری اطلاعات در سازمان‌ها
-طرح چالش‌ها، الزامات و عوامل کلیدی موفقیت استقرار ممیزی فناوری اطلاعات
-ارایه تجارب موفق و آسیب‌شناسی تجارب ناموفق در اجرا
-بررسی قوانین، مقررات تهدیدکننده و تقویت‌کننده
-ارایه نتایج پژوهش‌ها و تحقیقات در حوزه ممیزی فناوری اطلاعات