سومین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات، دی ماه ۱۳۹۳

سومین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات

Third IT Leadership and Management Conference

پوستر سومین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات

سومین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۳ توسط ،سازمان نظام صنفي رايانه اي تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.