همایش بین‌المللی مخابرات ایران، مهر ماه ۱۳۸۷

همایش بین‌المللی مخابرات ایران

Iran Telecom conference -ITC

همایش بین‌المللی مخابرات ایران در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۸۷ توسط ،گروه طيفوزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در شهر تهران برگزار گردید.