کیفیت خدمات در گردشگری و مهمان نوازی:تجربه میراث ایرانی، تیر ماه ۱۳۹۵

کیفیت خدمات در گردشگری و مهمان نوازی:تجربه میراث ایرانی

پوستر کیفیت خدمات در گردشگری و مهمان نوازی:تجربه میراث ایرانی

کیفیت خدمات در گردشگری و مهمان نوازی:تجربه میراث ایرانی در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۵ توسط ،میراث فرهنگی اصفهاناتاق بازرگانی اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.