دومین کنفرانس ملی دانشجویی آمار، بهمن ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس ملی دانشجویی آمار

Second National Student Statistics Conference

پوستر دومین کنفرانس ملی دانشجویی آمار

دومین کنفرانس ملی دانشجویی آمار در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ توسط دانشگاه شهید بهشتی،انجمن علمي آمار دانشگاه شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی دانشجویی آمار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی دانشجویی آمار