دومین کنفرانس ملی دانشجویی آمار، بهمن ماه 98

دومین کنفرانس ملی دانشجویی آمار

Second National Student Statistics Conference

پوستر دومین کنفرانس ملی دانشجویی آمار

دومین کنفرانس ملی دانشجویی آمار در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ توسط انجمن علمی آمار دانشگاه شهید بهشتی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


دومین کنفرانس ملی دانشجویی آمار با همکاری گروه آمار دانشگاه شهید بهشتی، انجمن آمار ایران و اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی آمار کشور با هدف مشارکت دانشجویان آمار کشور در کلیه مقاطع تحصیلی در ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ در دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد. 

 

محورهای کنفرانس:

  1. آمار نظری
  2.  آمار کاربردی
  3. احتمال و کاربرد آن
  4. آمار زیستی
  5. آمار رسمی
  6. تاریخ، فلسفه و آموزش آمار
  7.  علم داده‌ها
  8. آمار در سایر علوم