دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

2nd Conference of Steel and Structures

دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۰ تا ۴ دی ۱۳۸۹ توسط انجمن سازه های فولادی ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد