اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد، دی ماه ۱۳۸۹

اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد

1st Conference of Steel and Structures

پوستر اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد

اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد در تاریخ ۴ دی ۱۳۸۹ توسط ،انجمن سازه های فولادی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد