ششمین همایش بین المللی مهندسی سازه، دی ماه ۱۴۰۱

ششمین همایش بین المللی مهندسی سازه

The 6th International Conference on Structural Engineering

پوستر ششمین همایش بین المللی مهندسی سازه

ششمین همایش بین المللی مهندسی سازه در تاریخ ۷ دی ۱۴۰۱ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر،انجمن مهندسی سازه ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی مهندسی سازه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش بین المللی مهندسی سازه