: کنفرانس بین المللی علوم ورزشی دانشگاه شمال، آذر ماه 91

: کنفرانس بین المللی علوم ورزشی دانشگاه شمال

International Sport Science Conference

: کنفرانس بین المللی علوم ورزشی دانشگاه شمال در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه شمال در شهر آمل برگزار گردید.


کنفرانس بین المللی علوم ورزشی دانشگاه شمال در جهت توسعه علوم ورزشی و ایجاد بستری جهت به اشتراک گذاری دستاوردهای ورزشی در آذرماه 1391 در دانشگاه شمال برگزار خواهد شد. حضور همه محققان، دانشمندان، اساتید و دانشجویان را در این کنفرانس بین المللی با آغوش باز پذیرا میباشیم و امیدواریم که همه شما سروران را در دانشگاه شمال ملاقات نمائیم.

محورهای کنفرانس:

محورهای کنفرانس بین المللی علوم ورزشی دانشگاه شمال بر حول سه حوزه مدیریت ورزشی، فیزیولوژی ورزش و فناوری و تکنولوژی ورزشی استوار میباشد که به صورت تکمیلی در زیر لیست شده است.

مدیریت ورزشی

 • مدیریت بازاریابی در ورزش
 • مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
 • مدیریت اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی
 • مدیریت راهبردی در سازمان‌های ورزشی
 • مدیریت رسانه‌های ورزشی
 • مدیریت رویدادهای ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

 • فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
 • فیزیولوژی ورزشی کاربردی
 • فیزیولوژی فعالیت بدنی محض
 • فیزیولوژی فعالیت بدنی بالینی
 • تغذیه ورزشی

فناوری و تکنولوژی ورزشی

 • نرم افزارها و ورزش
 • وب سایتها و نرمافزارهای تحت وب و ورزش
 • ابزارها و تجهیزات و ورزش
 • تکنولوژی ورزش