همایش ملی ایثار و شهادت، خرداد ماه ۱۳۹۰

همایش ملی ایثار و شهادت

همایش ملی ایثار و شهادت در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی ایثار و شهادت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی ایثار و شهادت