کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران، آذر ماه ۱۳۹۷

کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران

International Packaging Conference of Iran

پوستر کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران

کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایرانهمكاري سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران