اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران، مهر ماه ۱۳۹۳

اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران

The First National Congress of Flowers and Ornamental Plants of Iran

پوستر اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران

اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ توسط ،پژوهشكده ملي گل و گياهان زينتي در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران