اولین سمپوزیوم بین المللی نانو تکنولوژی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

اولین سمپوزیوم بین المللی نانو تکنولوژی

The first international nanotechnology symposium

پوستر اولین سمپوزیوم بین المللی نانو تکنولوژی

اولین سمپوزیوم بین المللی نانو تکنولوژی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد - مركز تحقيقات مواد پيشرفته در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین سمپوزیوم بین المللی نانو تکنولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین سمپوزیوم بین المللی نانو تکنولوژی