دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست، دی ماه ۱۳۸۸

دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست

2nd International Symposium on Environmental Engineering

دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۸۸ توسط ،دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست