اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار، شهریور ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار

First International Conference on Systems Optimization and Business Management

پوستر اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار

اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۹۶ توسط دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتدانشگاه صنعتي نوشيرواني - انجمن ايراني تحقيق در عمليات در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار