اولین همایش منطقه ای سیستمهای مدیریت ساختمان، اسفند ماه ۱۳۸۹

اولین همایش منطقه ای سیستمهای مدیریت ساختمان

Building Managment System Conference

اولین همایش منطقه ای سیستمهای مدیریت ساختمان در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر،آموزشكده سما اسلامشهر در شهر اسلامشهر برگزار گردید.