همایش پزشکی و موازین شرعی، اردیبهشت ماه ۱۳۸۷

همایش پزشکی و موازین شرعی

همایش پزشکی و موازین شرعی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط ،نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش پزشکی و موازین شرعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش پزشکی و موازین شرعی