نخستین همایش ملی فلسفه حقوق با تاکید بر فلسفه حقوق اسلامی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

نخستین همایش ملی فلسفه حقوق با تاکید بر فلسفه حقوق اسلامی

The first National Conference on Philosophy of Law Emphasizing Philosophy of Islamic Law

پوستر نخستین همایش ملی فلسفه حقوق با تاکید بر فلسفه حقوق اسلامی

نخستین همایش ملی فلسفه حقوق با تاکید بر فلسفه حقوق اسلامی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز،دانشگاه آزاد اسلامي واحد رامهرمز در شهر رامهرمز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی فلسفه حقوق با تاکید بر فلسفه حقوق اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی فلسفه حقوق با تاکید بر فلسفه حقوق اسلامی