سی و یکمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، خرداد ماه ۱۳۹۹

سی و یکمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران

31th annual congress of iranian society of internal medcine

پوستر سی و یکمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران

سی و یکمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


سی و یکمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ توسط در شهر تهران برگزار گردید.