سی و یکمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، خرداد ماه ۱۳۹۹

سی و یکمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران

31th annual congress of iranian society of internal medcine

پوستر سی و یکمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران

سی و یکمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران،جامعه علمی پزشکان متخصص داخلی ایرانجامعه پزشكان متخصص داخلي ايران در شهر تهران برگزار گردید.