اولین همایش ژئوماتیک نقشه برداران ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۸۶

اولین همایش ژئوماتیک نقشه برداران ایران

1st Iranian Surveyers Geomatic Conference

اولین همایش ژئوماتیک نقشه برداران ایران در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاكستان در شهر تاکستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ژئوماتیک نقشه برداران ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ژئوماتیک نقشه برداران ایران