نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه، مهر ماه ۱۳۹۳

نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه

The first national conference on individual social empowerment of people with special needs

پوستر نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه

نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات،دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات در شهر قائنات برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه