همایش نماز(آثار فردی و اجتماعی آن)، اسفند ماه 98

همایش نماز(آثار فردی و اجتماعی آن)

Prayer Conference (its individual and social effects)

پوستر همایش نماز(آثار فردی و اجتماعی آن)

همایش نماز(آثار فردی و اجتماعی آن) در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه پیام نور مرکز میانه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر میانه برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

جامعه شناسی

نقش نماز در گام دوم انقلاب

نماز و پیشگیری از آسیب های اجتماعی

نماز و انسجام اجتماعی و جامعه سالم

نماز و هویت خانواده

نماز و امنیت اجتماعی

نماز و سرمایه اجتماعی

روان شناسی

نماز سلامت روان و نشاط معنوی

نماز و تربیت و هویت فرد

نماز و کاهش آسیب های روان شناسی

نماز و بهزیستی معنوی

نماز و خود تنظیمی

ادبیات

سیمای نماز در ادبیات فارسی

سیمای نماز در ادبیات عرب

نماز از منظر شعرای عرب

نماز از منظر شعرای فارسی

اقتصادی

تبیین ارتباط بین زکات و نماز

آثار برکات نماز بر اقتصاد خانواده و جامعه

جایگاه نماز در توسعه و رشد اقتصادی

حقوق و الهیات

نماز و پیشگیری از جرم

نماز و اخلاق و معنویت

نماز و نیایش در ادیان