همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی، اسفند ماه ۱۳۹۱

همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی

National Conference on the Study and Explanation of Resistance Economics

پوستر همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی

همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه گیلان،دانشگاه گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی