دومین همایش بین الملی دانشجویی بیوتکنولوژی ایران، آبان ماه ۱۳۸۷

دومین همایش بین الملی دانشجویی بیوتکنولوژی ایران

2nd International Student Conference of Biotechnology

دومین همایش بین الملی دانشجویی بیوتکنولوژی ایران در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۷ توسط دانشگاه تهران،انجمن بیوتکنولوژی ایرانانجمن علمي دانشجويي بيوتكنولوژي دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.