اولین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، اسفند ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی برق

First International Conference on Electrical Engineering

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مهندسی برق

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی برق در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،آموزشگاه صنعت برق اردبيل در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مهندسی برق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مهندسی برق