اولین همایش ملی ایثار، مقاومت، جهاد و شهادت، شهریور ماه ۱۴۰۱

اولین همایش ملی ایثار، مقاومت، جهاد و شهادت

The first national conference on self-sacrifice, resistance, jihad and martyrdom

پوستر اولین همایش ملی ایثار، مقاومت، جهاد و شهادت

اولین همایش ملی ایثار، مقاومت، جهاد و شهادت در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ توسط دانشگاه محقق اردبیلی، در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی ایثار، مقاومت، جهاد و شهادت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی ایثار، مقاومت، جهاد و شهادت