همایش ملی نظریه های روابط بین الملل و سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه (در هزاره سوم)، آذر ماه ۱۳۹۲

همایش ملی نظریه های روابط بین الملل و سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه (در هزاره سوم)

پوستر همایش ملی نظریه های روابط بین الملل و سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه (در هزاره سوم)

همایش ملی نظریه های روابط بین الملل و سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه (در هزاره سوم) در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه علامه طباطبائی،دانشگاه علامه طباطبائي در شهر تهران برگزار گردید.