اولین کنفرانس نظام اداری الکترونیک، مرداد ماه ۱۳۸۷

اولین کنفرانس نظام اداری الکترونیک

اولین کنفرانس نظام اداری الکترونیک در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۸۷ توسط ،مركز همايش هاي علمي طاپكو در شهر تهران برگزار گردید.