هفتمین همایش ملی موزه ملی علوم و فناوری ایران میراث علم و جامعه، دی ماه ۱۳۹۶

هفتمین همایش ملی موزه ملی علوم و فناوری ایران میراث علم و جامعه

پوستر هفتمین همایش ملی موزه ملی علوم و فناوری ایران میراث علم و جامعه

هفتمین همایش ملی موزه ملی علوم و فناوری ایران میراث علم و جامعه در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۹۶ توسط ،موزه ملي علوم و فناوري ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی موزه ملی علوم و فناوری ایران میراث علم و جامعه مراجعه فرمایید.