همایش تجربه کاوی اقتصاد مقاومتی، بهمن ماه ۱۳۹۸

همایش تجربه کاوی اقتصاد مقاومتی

Contest of Resistance Economics

پوستر همایش تجربه کاوی اقتصاد مقاومتی

همایش تجربه کاوی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ توسط ،بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي مركز مقاومت بسيج در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش تجربه کاوی اقتصاد مقاومتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش تجربه کاوی اقتصاد مقاومتی