دومین همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت، خرداد ماه ۱۳۹۵

دومین همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت

پوستر دومین همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت

دومین همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۵ توسط ،گروه پژوهشي بوعلي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت