اولین همایش ترسیم چشم انداز ۱۴۵۰ جمهوری اسلامی، تیر ماه ۱۴۰۰

اولین همایش ترسیم چشم انداز ۱۴۵۰ جمهوری اسلامی

The first conference to draw the vision of 1450 Islamic Republic

پوستر اولین همایش ترسیم چشم انداز ۱۴۵۰ جمهوری اسلامی

اولین همایش ترسیم چشم انداز ۱۴۵۰ جمهوری اسلامی در تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۰ توسط ،کمیته چشم انداز دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ترسیم چشم انداز ۱۴۵۰ جمهوری اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ترسیم چشم انداز ۱۴۵۰ جمهوری اسلامی