یازدهمین همایش و نمایشگاه صنعت لاستیک ایران، اسفند ماه ۱۳۹۱

یازدهمین همایش و نمایشگاه صنعت لاستیک ایران

11th Conference and Exhibition of the rubber industry

یازدهمین همایش و نمایشگاه صنعت لاستیک ایران در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۱ توسط ،مركز تحقيقات صنايع لاستيك ايران در شهر تهران برگزار گردید.