همایش ملی انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده، بهمن ماه ۱۴۰۰

همایش ملی انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده

National Conference of the Islamic Revolution and the Horizon of Future Civilization

پوستر همایش ملی انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده

همایش ملی انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ توسط دانشگاه جامع امام حسین، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده