همایش ملی کاروانسراهای ایران: گذشته،حال، آینده، اسفند ماه ۱۳۹۹

همایش ملی کاروانسراهای ایران: گذشته،حال، آینده

National Conference of Iranian Caravanserais: Past, Present, Future

پوستر همایش ملی کاروانسراهای ایران: گذشته،حال، آینده

همایش ملی کاروانسراهای ایران: گذشته،حال، آینده در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۹ توسط دانشگاه تهران، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی کاروانسراهای ایران: گذشته،حال، آینده مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی کاروانسراهای ایران: گذشته،حال، آینده