کنفرانس بین المللی تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین با محوریت بسیج شهری، آبان ماه ۱۴۰۱

کنفرانس بین المللی تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین با محوریت بسیج شهری

International conference on knowledge-based and job-creating production centered on urban mobilization

پوستر کنفرانس بین المللی تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین با محوریت بسیج شهری

کنفرانس بین المللی تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین با محوریت بسیج شهری در تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۱ توسط ،شرکت زمین سازه صدرا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین با محوریت بسیج شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین با محوریت بسیج شهری