هشتمین همایش تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی ایران، فروردین ماه ۱۳۹۷

هشتمین همایش تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی ایران

Eighth Iranian Ophthalmology and Eye Science Research Conference

پوستر هشتمین همایش تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی ایران

هشتمین همایش تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی ایران در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی چشم پزشکی ایرانانجمن علمي چشم پزشكي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی ایران