کنفرانس معماری ایران گذشته اکنون و آینده، آبان ماه ۱۳۹۶

کنفرانس معماری ایران گذشته اکنون و آینده

پوستر کنفرانس معماری ایران گذشته اکنون و آینده

کنفرانس معماری ایران گذشته اکنون و آینده در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد،موسسه آموزش عالي اقبال لاهوري در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس معماری ایران گذشته اکنون و آینده مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس معماری ایران گذشته اکنون و آینده