سومین همایش بین المللی مدیریت استعداد ها در هزاره سوم، دی ماه ۱۳۹۶

سومین همایش بین المللی مدیریت استعداد ها در هزاره سوم

Regardzahra afkarifamily counseller and psychologistelite youngmember of ACBS australia

پوستر سومین همایش بین المللی مدیریت استعداد ها در هزاره سوم

سومین همایش بین المللی مدیریت استعداد ها در هزاره سوم در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۹۶ توسط دانشگاه صنعتی شریف،پژوهشكده مهندسي پزشكي و سيستم هاي سلامت دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی مدیریت استعداد ها در هزاره سوم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش بین المللی مدیریت استعداد ها در هزاره سوم