نخستین همایش ملی ایران شناسی استانها«تاریخ، فرهنگ و هنر چهارمحال و بختیاری»، اسفند ماه ۱۳۹۹

نخستین همایش ملی ایران شناسی استانها«تاریخ، فرهنگ و هنر چهارمحال و بختیاری»

The First National Conference on Iranian Studies of the Provinces "History, Culture and Art of Chaharmahal and Bakhtiari"

پوستر نخستین همایش ملی ایران شناسی استانها«تاریخ، فرهنگ و هنر چهارمحال و بختیاری»

نخستین همایش ملی ایران شناسی استانها«تاریخ، فرهنگ و هنر چهارمحال و بختیاری» در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،بنیاد ایران شناسی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی ایران شناسی استانها«تاریخ، فرهنگ و هنر چهارمحال و بختیاری» مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی ایران شناسی استانها«تاریخ، فرهنگ و هنر چهارمحال و بختیاری»