همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی، اسفند ماه ۱۳۹۳

همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی

Iran National Conference and International Legal Challenges

پوستر همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی

همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه در شهر مراغه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی